Hosting

 

Profesjonalna obsługa hostingowa ze wsparciem technicznym.

 

Hosting Eco Start – 250 zł

 

Powierzchnia – 100 Gb
Transfer – brak ograniczeń
Bazy MySQL / PostgreSQL – brak ograniczeń
Liczba domen / stron WWW – brak ograniczeń
Konta FTP – brak ograniczeń
SNI dla cesrtyfikatów SSL
PHP 5.6 w górę
SSH, CGI, Backup, Cron,
Poczta we własnej domenie
Możliwośc instalacji własnego IP nażyczenie Klienta

Szczegóły:

OGÓLNE

Powierzchnia: 200 GB
Bazy danych (MySQL, PostgreSQL): Bez limitu
Liczba domen / stron WWW: Bez limitu
Pomoc techniczna: 24/7
Codzienna kopia zapasowa:
SSL:
(poczta, WWW, FTP)
SNI NOWOŚĆ
NARZĘDZIA:

Panel administracyjny:
Webmail:
Graficzne statystyki strony:
POCZTA:

Konta pocztowe: Bez limitu
Serwery poczty we własnej domenie:
(POP3, SMTP, IMAP)
Aliasy pocztowe: Bez limitu
Autoresponder:
System antyspamowy:
Przekazywanie poczty:
Catch-all:
Listy pocztowe:
Antyoszust:
(autoryzacja SMTP)
FTP:

Konta FTP: Bez limitu
SSH:
Katalogi na hasło:
DOSTĘP DO:

PHP 7.0 + OPCache
Dostępne również: 5.6, 5.5, 5.4
Perl – 5.10
Python – 2.5
WAP:
SSI:
CRON:
CGI:
PARAMETRY BEZPIECZEŃSTWA:

Parametry bezpieczeństwa:

OGÓLNE

% serwera referencyjnego: 5%
Powierzchnia – całkowita: 60-120 GB
Powierzchnia – bazy danych:
(Wydzielona z powierzchni całkowitej) 2 GB
ZASOBY DYSKU DLA SERWERA:

% serwera referencyjnego: 5%
Powierzchnia – całkowita: 60-120 GB
Ilość zapisanych kB: wg zasobów
Ilość odczytanych kB: wg zasobów
ZASOBY DYSKU DLA BAZ DANYCH:

% serwera referencyjnego: 5%
Powierzchnia – bazy danych:
(Wydzielona z powierzchni całkowitej) 2 GB
Ilość zapisanych kB: wg zasobów
Ilość odczytanych kB: wg zasobów
ZASOBY PAMIĘCI RAM:

% serwera referencyjnego dla serwera: 5%
% serwera referencyjnego dla baz danych: 5%

SERWER POCZTOWY:

Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail: 100 MB
Maksymalna liczba odbiorców poczty: 100
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMTP do serwera: 40
Limit wysyłek wiadomości na godzinę: 1000
HTTP:

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń HTTP 250
Maksymalna liczba żądań HTTP 1 000 000 / dobę
SYSTEM PLIKÓW:

Maksymalna liczba plików w katalogu 64 000
Maksymalna liczba subkatalogów 64 000
Maksymalna liczba plików na serwerze 1 000 000
Maksymalna wielkość katalogu tymczasowego(/tmp) 128 MB
SKRYPTY:

Maksymalny czas wykonywania skryptu PHP/CGI 30s
Maksymalny czas procesora dla skryptów PHP/CGI rozliczane wg zasobów
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez skrypt PHP/CGI 64 MB
Maksymalny rozmiar danych przesyłanych w żądaniu POST do skryptu PHP/CGI 64 MB
Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego na serwer do skryptu PHP / CGI 64 MB
CRON:

Maksymalna częstotliwość wykonywania zadań 1 minuta
Maksymalny czas procesora zajęty przez zadanie 30s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 250 MB
LIMITY BAZ DANYCH:

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy danych dla użytkownika 60
Maksymalny czas wykonywania zapytań liczony na bazę w ciągu 1 godziny wg zasobów
Maksymalna liczba połączeń liczona na bazę w ciągu 1 godziny
Maksymalna liczba zapytań liczona na bazę w ciągu 1 godziny
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na bazę w ciągu 1 godziny
Maksymalny czas wykonywania zapytań liczony na serwer w ciągu doby
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu doby
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu doby
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu doby
Maksymalna średnia liczba zapytań na połączenie liczona na serwer w ciągu doby
Maksymalna średnia liczba wierszy na połączenie liczona na serwer w ciągu doby
Maksymalny czas wykonywania zapytania
Maksymalna ilość danych przesłanych z/do baz danych liczona na serwer w ciągu doby